Motyle mego życia

Motyle mego życia Book Cover Motyle mego życia
Arkady Fiedler
Wydawnictwo Poznańskie
1983
172