Tytuł: Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny

Autor: Thomas Mann

Rok wydania: 2005

Wydawnictwo: Świat Książki

Liczba stron: 653

Powieść opublikowana w 1901 roku. Autor miał wtedy 26 lat. W 1903 roku ukazało się drugie wydanie powieści, które potwierdziło jej literacki sukces w Niemczech. W utworze sportretowany jest upadek (zasygnalizowany już w podtytule) zamożnej rodziny kupieckiej z Lubeki. Powieść, będącą obrazem niemieckiego społeczeństwa mieszczańskiego kilku dekad XIX wieku, cechuje charakterystyczny, pełen szczegółów styl. Dzieło przyniosło Mannowi Literacką Nagrodę Nobla w 1929 roku.

(Wikipedia)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.