Tytuł: Emocje.Krzyk do zrozumienia

Autor: Marek Dziewiecki

Rok wydania: 2018

Wydawnictwo: RTCK

Liczba stron: 220

Wiek czytelnika: dorośli

Książka doktora psychologii ks. Marka Dziewieckiego stanowi odpowiedź na potrzeby osób pragnących poznać bliżej świat własnych uczuć, jednak nie zawężając ich jedynie do sfery psychiki.

W sposób niezwykle przystępny i obrazowy przeprowadza nas po złożonym świecie emocji, pomagając odkryć pozytywny aspekt również emocji bolesnych.

Autor nie ucieka od trudnych tematów, sugerując możliwe dalsze kierunki postępowania, a jednocześnie pokazuje piękno w podejmowaniu wysiłku dojrzewania w sferze emocjonalnej niezależnie od wieku czy płci.

Opisane zostały wybrane doświadczenia z życia autora, które stanowią ilustrację, by przybliżyć sens uczuć i ludzkich emocji, tak aby z jednej strony nie umniejszać ich roli, a z drugiej nie nadawać im znaczenia, którego nie posiadają.

Książka jest podzielona na piętnaście krótkich rozdziałów, dzięki czemu wyjątkowo łatwo czyta się ją w tzw. wolnych minutach.

Na szczególną uwagę zasługuje rozdział na temat procesu zakochania oraz ostatni rozdział, gdzie znajdują się odpowiedzi na pytania z życia wzięte i zadane autorowi w odniesieniu do tego tematu.

O wyjątkowości tej pozycji stanowi również rozważenie odpowiedzialności za emocje w kontekście moralności, co może bardzo pomóc każdemu, a szczególnie chrześcijanom pogłębić wiedzę o samych sobie, a duszpasterzom uporządkować posiadane wiadomości i korzystać z terminów zrozumiałych dla odbiorców.

Jako największą zaletę można uznać szerokie, integralne i pozytywne spojrzenie na człowieka, uwzględniające wszystkie kluczowe wymiary osoby ludzkiej: duchowość, cielesność, psychikę, relacje społeczne, wraz ze wskazaniem ich powiązań i obszarów wymagających rozwoju, a czasem leczenia. (K.E.)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.