Tytuł: Znad Dniepru nad Odrę

Autor: Jadwiga Jackowska i Jan Maria Jackowski

Rok wydania: 2008

Wydawnictwo: Rytm

Liczba stron: 280

Wspomnienia Jadwigi Jackowskiej dopełnia szkic pióra jej syna, Jana Marii Jackowskiego – udokumentowana biografia rodziców, historia rodziny, której losy toczyły się między Dnieprem, Dunajem a Odrą… Bogaty materiał ikonograficzny pochodzi z rodzinnych zbiorów, które szczęśliwie przetrwały rewolucję bolszewicką, dwie wojny światowe, a także kilkanaście przeprowadzek na tułaczym szlaku.

(Opis Wydawcy)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.