Przedstawiamy lektury, które pomagają zgłębić procesy kulturowe i cywilizacyjne zachodzące w Europie i na świecie.

php
Szkice Agnieszki Kołakowskiej, składające się na projektowany tom, poświęcone są kilku istotnym i wielce niebezpiecznym bolączkom współczesnej cywilizacji Zachodu. Chodzi o wynaturzenia rozmaitych idei lub
Więcej
php
Jedno z najważniejszych dzieł Feliksa Konecznego, wybitnego krakowskiego historyka i historiozofa. Autor analizuje pojęcie cywilizacji jako specyficznej metody ustroju życia zbiorowego, z punktu widzenia rozwoju
Więcej
php
Autor w swojej eseistyce powtarza za Janem Pawłem II, że dziś toczy się bój o duszę tego świata i analizuje różne fronty tej walki, które
Więcej
php
Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii to zbiór esejów prof. Marka A. Cichockiego, które łączy pytanie o ideowe korzenie polskiej wspólnoty, jej
Więcej
php
Mary Eberstadt jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Stanforda (USA). Jej esej pokazuje społeczne skutki wprowadzenia środków antykoncepcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje bogata dokumentacja socjologiczna i dane
Więcej