Przedstawiamy lektury, które pomagają zgłębić procesy kulturowe i cywilizacyjne zachodzące w Europie i na świecie.

Szkice Agnieszki Kołakowskiej, składające się na projektowany tom, poświęcone są kilku istotnym i wielce niebezpiecznym bolączkom współczesnej cywilizacji Zachodu. Chodzi
Więcej
Jedno z najważniejszych dzieł Feliksa Konecznego, wybitnego krakowskiego historyka i historiozofa. Autor analizuje pojęcie cywilizacji jako specyficznej metody ustroju życia
Więcej
Autor w swojej eseistyce powtarza za Janem Pawłem II, że dziś toczy się bój o duszę tego świata i analizuje
Więcej
Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii to zbiór esejów prof. Marka A. Cichockiego, które łączy pytanie o
Więcej
Mary Eberstadt jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Stanforda (USA). Jej esej pokazuje społeczne skutki wprowadzenia środków antykoncepcyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje
Więcej